Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Phòng, Chống Tội Phạm Tham Nhũng Có Yếu Tố Nước Ngoài

Cuốn sách đi sâu phân tích một số nội dung cơ bản: lý luận về tham nhũng và tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài; vấn đề tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài dưới tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; cơ sở pháp lý trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam; về giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam.

Nội dung cuốn sách được trình bày thành 5 chương:

Chương I: Tham nhũng và tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài.

Chương II: Tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đối với tội phạm và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài.

Chương III: Cơ sở pháp lý trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài.

Chương IV: Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam.

Chương V: Giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài.

Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục giới thiệu pháp luật phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài của Mỹ và Vương quốc Anh.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Xuân Trường
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211120099
Trọng lượng (gr) 360
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 299
Giá bìa 50,000 đ