Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Phê Bình Văn Học, Con Vật Lưỡng Thể Ấy

“Một nhà phê bình nhất thiết phải có hiểu biết lý thuyết. Biết, nhưng không phải để thồ chữ, mà để kết hợp với kinh nghiệm sống và kinh nghiệm thẩm mỹ nhằm kiến tạo những mô hình nghiên cứu. Nhờ đó, khám phá và diễn giải tốt hơn các hiện tượng của văn học Việt Nam.”

- Đỗ Lai Thúy

Đỗ Lai Thúy sinh năm 1948, chùa Thầy xứ Đoài. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, sau đó làm lính 10 năm, đến 1981 chuyển về Nhà xuất bản  Ngoại văn (Thế giới) làm biên tập tạp chí Etudes Vietnamienes, rồi tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tiến sĩ Lịch sử văn hóa Nghệ thuật, phó giáo sư văn học.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đỗ Lai Thúy
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8936024915919
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 20.5 x 14
Số trang 504
Giá bìa 82,000 đ