Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Dệt May Của Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế

Dệt may là một ngành công nghiệp quan trọng trong thời kì đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Đây là ngành cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho xã hội, giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động, đồng thời mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn từ xuất khẩu và đóng góp một nguồn thu đánh kể cho ngân sách nhà nước.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức cơ bản về sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ dệt may ở một số quốc gian trên thế giới, thực trạng của công nghiệp hỗ trợ dệt may Việt Nam và những chính sách, định hướng chung của Nhà nước cho ngành công nghiệp dệt may, quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may.

Chương II: Thực trạng công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Chương III: Một số giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Thị Dung Huệ
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211125001
Trọng lượng (gr) 340
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 298
Giá bìa 50,000 đ