Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Phật Giáo Tổng Quan - Tập 1

Nhìn Phật giáo một cách tổng quát qua hình thức 600 câu hỏi và trả lời liên quan đến giáo lý, phương thức hành trì, lịch trình phát triển của Phật giáo từ ngày Phật nói bài Pháp đầu tiên tại Lộc Uyển, Ấn Độ cho đến bây giờ, trải qua một không gian rộng lớn, một thời gian trên 2.500 năm, xuyên qua những đoạn đường lịch sử, văn hóa của các nước tiếp nhận Phật giáo, đến các vấn đề văn hóa, xã hội, chính trị thời đại.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
ISBN 5549354623787
Kích thước 14,5 x 20,5 cm
Số trang 256
Giá bìa 42,000 đ