Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trước khi Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo từ lục địa Trung hoan qua bán đảo triều tiên truyền đến Nhật Bản, người Nhật tôn thờ vô số thần linh gắn liền với từng thị tộc. Mỗi thị tộc thờ một vị thần của thị tộc mình gọi là Thị Thhafn (Ujigami). Khi dân chúng trong thị tộc đi đến vùng đất mới, họ vẫn tiếp tục thờ thị thần cũ của họ. Thị thần chứ không phải huyết thống là chất xúc tác liên kết các thành phần trong thị tộc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trần Quang Thuận
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tôn Giáo
Công ty phát hành Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
ISBN 3790667745204
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 780
Giá bìa 100,800 đ