Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nhằm giúp người dân có những hiểu biết nhất định về pháp luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về thừa kế, đặc biệt là những vụ việc điển hình đã qua thực tiển xét xủ, nhằm lám lành mạnh hóa các quan hệ hôn nhân - gia đình, quan hệ huyết thống, dòng tộc, bảo đảm cuộc sống cộng đồng ổn định, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Luật gia Tưởng Duy Lượng
Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 09-2013
ISBN 8935211126565
Trọng lượng (gr) 370
Kích thước 13x19
Số trang 472
Giá bìa 62,000 đ