Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Pháp Luật Cạnh Tranh Chuyển Giao Công Nghệ Và Hiệp Định Trips - Kinh Nghiệm Cho Việt Nam

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin về pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở các nước phát triển và đang phát triển; về các quy định của Hiệp định TRIPS; về triển vọng của các điều khoản cạnh tranh liên quan đền quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TRIPS, về một số khả năng thay thế và thách thức của pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trong bối cảnh toàn cầu...

Trên cơ sở đó, tác giả rút ra những kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam; đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện và thực thi pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và chuyển giao công nghệ nói riêng, đặc biệt là chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1: Các quy định về chuyển giao công nghệ và cạnh tranh của Hiệp định TRIPS.

Chương 2: Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở Mỹ và EU.

Chương 3: Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển.

Chương 4: Triển vọng pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trong bối cảnh toàn cầu.

Chương 5: Kinh nghiệm cho Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Thanh Tú
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211107281
Trọng lượng (gr) 760
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 582
Giá bìa 79,000 đ