Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Phân Tích Dữ Liệu Kinh Doanh Microsoft Excel 2010

Cuốn sách Phân Tích Dữ Liệu Kinh Doanh Với Microsoft Excel 2010 được biên soạn nhằm giúp bạn nắm bắt những điểm cơ bản và nâng cao của việc sử dụng Excel trong việc phân tích dữ liệu kế toán doanh nghiệp.

Ngoài ra, với bất kỳ một người nào tham gia vào các mức độ kinh doanh, làm việc với các tài liệu tài chính chẳng hạn như: sổ cái, báo cáo thu nhập; các phương pháp hoạt động như: thống kê kiểm soát và thủ tục làm cơ sở cho việc quyết định đầu tư. Vì vậy, mỗi chương sẽ phân tích và cung cấp các thông tin về mỗi công việc kinh doanh khác nhau và thảo luận về cách tốt nhất để áp dụng Excel trong tình hình đó như:

-  Làm việc với bản báo cáo thu nhập

-  Cân đối kế toán: Các tài sản hiện hành

-  Định giá trị các hàng tồn kho cho bản cân đối

-  Tóm tắt các giao dịch: Từ các sổ nhật ký đến bản cân đối

-  Phân tích vốn lưu động và luồng tiền mặt

-  Phân tích bản báo cáo

-  Chu kỳ dự toán và lập kế hoạch

-  Dự báo và dự đoán

-  Khảo sát một trường hợp kinh doanh: Đầu tư

-  Xem xét các tiêu chí quyết định trong một trường hợp kinh doanh

-  Tạo một bản phân tích độ nhạy cho một trường hợp kinh doanh

-  Hoạch định các lợi nhuận

-  Import dữ liệu kinh doanh vào Excel

Hy vọng rằng, qua quyển sách này được kèm theo “CD Bài tập” bạn sẽ áp dụng các ví dụ thực tế và tận dụng các công cụ trong Microsoft Excel 2010 vào công việc của mình ngày một hoàn thiện hơn.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả VLCOMP
Nhà xuất bản NXB Từ Điển Bách Khoa
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935073082085
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 24 x 16
Số trang 264
Giá bìa 80,000 đ
Thể loại