Reviews 1

Nhân một ngày đến quê hương của chí sĩ Phan châu Trinh tại làng Tây hồ huyện Phú Ninh Quảng Nam, tôi đã hái một vài chùm quýt ngọt ở trong làng mang về và chụp bức hình này. Đem sách ra chụp và mê mải đọc về tiểu sử và quá trình hoạt động của Phan châu Trinh - Người con ưu tú nhất, nổi tiếng nhất của đất Quảng Nam.

Văn chương tám vế mơ màng,

(đọc tiếp...)

Muôn dân nô lệ dưới chân cường quyền

(Vĩnh Sính dịch)

Bất phế Hán tự, bất túc dĩ cứu Nam quốc (Không bỏ chữ hán thì không cứu được Việt Nam)

Ảnh hưởng của Phan Chu Trinh và sự dấn thân kiên định cho công cuộc canh tân và cho Đông kinh nghĩa thục rõ ràng đã tạo nên trong dân chúng niềm tin tưởng vào cụ như là một nhà tư tưởng khai minh, một con người nhiệt tình và tận tụy với công cuộc cải cách.

Trong cuốn lịch sử toàn biên hơn 300 trang này, Tác giả Nguyễn kim đính đã dành hơn một nửa dung lượng sách để viết về đám tang của cụ Phan Chu Trinh, đăng toàn bộ các điếu văn của những nhân vật nổi tiếng lúc bấy giờ, trong đó có Huỳnh Thúc Kháng, Phan bội Châu...Đặc biệt là những hình ảnh xúc động trong lúc đưa tang của cụ - học sinh, sinh viên đặc biệt là hàng vạn người dân Sài Gòn đi theo linh cữu của cụ Phan Chu Trinh về nơi an nghỉ.

“ ngày nay cụ mất đi, cái tấm lòng của cụ hãy còn di hận, cái mục đích của cụ hãy còn chưa tới nơi, ba thước đất lên chỗ nghĩa địa Gò công ta chỉ thấy rằng đã chôn chặt cái tấm thân của một nhà đại chiến sỹ nước Nam ở đó, nhưng có lẽ cũng ít người thấy rằng đã chôn chặt cái trái tim dân chủ xuống đó, vậy bây giờ ta đối với cụ, nên chỉ biết để tang cụ, đi điếu cụ, đưa đám ma cụ, thơ khóc cụ, thế là xong bổn phận rồi, thì đã gọi là thương cụ thế nào được! Ta phải thương cụ bằng tấm lòng, ta phải thương cụ bằng việc làm, việc làm của cụ chưa tới nơi, thì ta phải làm cho tới nơi đi, tấm lòng cụ hãy còn di hận, thì ta phải làm cho cụ được vui lòng đi,...” (Nam Kiều)

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Kim Đính
Năm phát hành 11-2019