Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jeong-ho Kim
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 5436603597343
Kích thước 19 x 26 cm
Số trang 36
Giá bìa 33,600 đ