Reviews 1

Petrus ký - nỗi oan thế kỷ

Tác giả: Nguyễn đình Đầu

(đọc tiếp...)

Đây là cuốn sách có số phận thăng trầm, vừa phát hành được 10 ngày thì bị thu hồi. Bản sách này của mình được một người bạn không thân lắm tại Hải Phòng mua hộ. Và nó đã làm cầu nối cho mình và bạn ấy thành bạn bè và trở nên thân thiết hơn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Đình Đầu
Năm phát hành 08-2019
Thể loại