Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The 'Musical Instruments' series provides a music resource that classifies musical instruments according to traditional groupings of the orchestra. Each title focuses on one instrument to show the characteristics of a group and presents the music in a modern multi-cultural and technological context.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Wendy Lynch
Nhà xuất bản Heinemann Library
Năm phát hành 07-2006
ISBN 9780431129174
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 1.0 x 22.0 x 19.5
Số trang 32
Giá bìa 61,000 đ