Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Ladybird Books Ltd
ISBN 9781846465987
Trọng lượng (gr) 641
Kích thước 31 x 1.6 x 29.6
Số trang 24
Giá bìa 194,000 đ