Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9780723280507
Trọng lượng (gr) 29
Kích thước 22.6 x 0.3 x 15.4
Giá bìa 83,000 đ