Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Croak if you love frogs! Amazing amphibians leap from the pages of this easy nonfiction reader featuring incredible cut-paper frogs in every color, shape, and size.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Laura Driscoll
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780448418391
Trọng lượng (gr) 68
Kích thước 23.5x15.2
Số trang 31
Giá bìa 66,000 đ