Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Vincent Andriani
Nhà xuất bản Scholastic
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Scholastic
ISBN 7256901304058
Số trang 16
Giá bìa 169,200 đ