Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Vladimir Nabokov
Nhà xuất bản Penguin Classics
ISBN 9780141197241
Trọng lượng (gr) 1
Kích thước 19.6 x 2.7 x 13
Giá bìa 496,000 đ