Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The Incredible Earth Activity Book provides: Additional reading, writing, and grammar practice for each chapter of the reader Consolidation activities A book review Answers to the activities can be found on the teacher's website

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Richard Northcott
Nhà xuất bản Oxford University Press
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Oxford University Press
ISBN 9019928412902
Kích thước 93 x 201 x 1 mm
Số trang 16
Giá bìa 72,000 đ