Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Oxford University Press
ISBN 9780194279048
Trọng lượng (gr) 182
Kích thước 14,3 x 12,7
Giá bìa 669,000 đ