Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Quick Shipping !!! New And Sealed !!! This Disc WILL NOT play on standard US DVD player. A multi-region PAL/NTSC DVD player is request to view it in USA/Canada. Please Review Description.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Oxford University Press
Năm phát hành 08-2014
ISBN 9780194279093
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 19 x 1.5 x 13.5
Giá bìa 1,111,000 đ