Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hugh Dellar, Andrew Walkley
Nhà xuất bản Cengage Learning Asia
ISBN 9781111034054
Trọng lượng (gr) 455
Kích thước 27.8 x 0.9 x 21.8
Giá bìa 257,000 đ