Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi Bắc Ninh Yêu Dấu

When Katie - a young photographer - decides to start a new life in a French farmhouse left to her by her grandfather, she is horrified to find two men living illegally on her property. However, her horror quickly becomes curiosity as she realises how attracted she is to them, and how much illicit pleasure can be had by allowing them to stay. When her ex-boyfriend shows up, things get even more complicated and the sexual tension reaches breaking point.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Văn PhúLộc Hà Ngô Xuân Thiều
Nhà xuất bản Nxb Văn hóa Thông tin
Năm phát hành 03-2006
Công ty phát hành Minh Lâm
Trọng lượng (gr) 200.00 gam
Kích thước 13x19 cm
Số trang 232
Giá bìa 30,000 đ
Thể loại