Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Follow the tales of a young pirate and his crew looking for the greatest treasure in the world, the One Piece! Record shattering best selling comic in Japan, and more! Volume 16 In Japanese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Eiichiro Oda
Nhà xuất bản Shueisha/Tsai Fong Books
ISBN 9784088730455
Trọng lượng (gr) 182
Kích thước 1.6 x 11.2 x 17.4
Số trang 192
Giá bìa 117,000 đ