Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Olivia starts her very own doggie charm school in this Level 1 Ready-to-Read story based on a popular episode.

Daisy’s dog has been behaving badly, and she thinks Olivia’s dog, Perry, is to blame! Can Olivia teach Perry some manners, or will they both be sent to the doghouse?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lauren Forte
Nhà xuất bản Simon Spotlight
Năm phát hành 02-2015
ISBN 9781481428958
Trọng lượng (gr) 48
Kích thước 0.0 x 22.0 x 15.0
Số trang 24
Giá bìa 61,000 đ