Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Olivia and her family celebrate Easter in this charming 8x8 storybook with foil on the cover. Olivia and her family are off on an Easter egg hunt all around town. The grand prize is a beautiful golden Easter egg. Will Olivia and her family be first to complete the silly tasks and win the golden prize? OLIVIA(TM) Ian Falconer Ink Unlimited, Inc. and (c) 2013 Ian Falconer and Classic Media, LLC

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Shane L Johnson,Patricia Resnick,Cordelia Evans
Nhà xuất bản Simon & Schuster
Năm phát hành 02-2013
ISBN 9781442460225
Trọng lượng (gr) 45
Kích thước 2.0 x 19.0 x 19.0
Số trang 24
Giá bìa 73,000 đ