Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Objective Key offers students complete, official preparation for the Cambridge English: Key (KET) and Cambridge English: Key (KET) for Schools Test.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Annette Capel, Wendy Sharp
Nhà xuất bản Cambridge
ISBN 9781107642041
Trọng lượng (gr) 310
Kích thước 27.6 x 21.9
Số trang 95
Giá bìa 407,000 đ