Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

An IELTS preparation course in two levels, Intermediate for students needing a band 5.0 - 6.0, Advanced for students aiming for Band 6.0 - 7.0.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Annette Capel, Wendy Sharp
Nhà xuất bản Cambridge
ISBN 9780521608787
Trọng lượng (gr) 258
Kích thước 27.5 x 22
Số trang 80
Giá bìa 239,000 đ