Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon Book Service Ltd
Năm phát hành 09-2009
ISBN 9781407573427
Trọng lượng (gr) 899
Kích thước 20.6 x 3.6 x 16.7
Giá bìa 150,000 đ