Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
Năm phát hành 10-2002
ISBN 9780746052655
Trọng lượng (gr) 880
Kích thước 4.0 x 25.0 x 24.0
Giá bìa 189,000 đ