Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Darren Shan
Dịch giả Đặng Phi Bằng
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974101918
Kích thước 13 x 19 cm
Số trang 196
Giá bìa 48,000 đ