Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nửa Đời Còn Lại

Tôi đã 92 tuổi đầu, chỉ chờ ngày xuống lỗ và đã hết ham vừa danh vừa lợi,... nay tôi lại quyết viết mươi trang cà kê cho được hả hơi, vả lại tôi đã hết thời giờ tra cứu tài liệu cũ, vậy tôi xin người đọc hiểu cho tôi, đây là tôi thố lộ tất cả chân tình, tôi tỏ bày riêng cái nghe thấy cạn hẹp của một tên may thời còn sót lại và đã được mớ người trẻ và người cao kiến muốn biết chút lòng kẻ sống dai này thôi.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Vương Hồng Sển
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 11-2018
ISBN 9786045804988
Trọng lượng (gr) 550
Kích thước 20.5 x 14.5
Giá bìa 150,000 đ
Thể loại