Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Brown Watson
ISBN 9780709716532
Trọng lượng (gr) 590
Kích thước 23x19
Số trang 125
Giá bìa 78,000 đ