Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Adamant Media Corporation (February 15, 2001)
Trọng lượng (gr) 8.6 ounces
Kích thước 5.2 x 0.4 x 8.2 inches