Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Macmillan
ISBN 9781447279778
Trọng lượng (gr) 91
Kích thước 19.7 x 0.8 x 13
Giá bìa 87,000 đ