Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sing and play along with your favorite melodies! This is a nine-key "piano" keyboard book that features 9 melodies with color-coded sheet music and printed lyrics, LEDs under white keys, and 3 AG-13 button cell batteries. 6 song spreads total

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản PUBNI
Năm phát hành 04-2013
ISBN 9781450863803
Trọng lượng (gr) 659
Kích thước 1.8 x 27.2 x 27.7
Số trang 14
Giá bìa 296,000 đ