Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn Những Viên Kim Cương Trong Lịch Sử Việt Nam gồm 6 phần

Phần 1: Theo dòng lịch sử Việt Nam: Ghi chép khái quát tiến trình lịch sử của dân tộc từ thời dựng nước đến nay.

Phần 2: Những nhân vật lịch sử Việt Nam: Giới thiệu những nhân vật lịch sử, những người đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh để dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Phần 3: Những trang sử vẻ vang của dân tộc: Miêu tả lại những sự kiện tiêu biểu mà ông cha ta đã đương đầu trước họa xâm lăng để giành và giữ độc lập dân tộc.

Phần 4: Những địa danh, di tích văn hóa, lịch sử: Giới thiệu những địa danh, những di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng gắn với các sự kiện lịch sử dân tộc trong các thời kì lịch sử hào hùng nhất.

Phần 5: Một số chuyên đề lịch sử: Giới thiệu một số chuyên đề lịch sử gắn với các sự kiện, các ngày lễ lớn trong lịch sử dân tộc và quốc tế.

Phần 6: Phụ lục

- Niên đại - Sự kiện lịch sự đáng nhớ

- Các triều đại Việt Nam qua từng thời kì lịch sử.

- Tên nước Việt Nam qua các thời kì lịch sử.

- Kinh đô, thủ đô Việt Nam qua các thời kì lịch sử.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ths. Trương Ngọc Thơi
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
ISBN 2846731953400
Kích thước 19 x 27cm
Số trang 470
Giá bìa 180,000 đ