Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Những Việc Cần Làm Ngay Về Xây Dựng Đảng

Cuốn sách Những Việc Cần Làm Ngay Về Xây Dựng Đảng tập hợp 66 bài viết được đăng tải trong chuyên mục cùng tên của báo Nhân dân; được chia thành bốn phần chính: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích và cần thiết đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Báo Nhân Dân
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211124233
Trọng lượng (gr) 640
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 443
Giá bìa 71,000 đ