Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Những Vấn Đề Lý Luận, Thực Tiễn Về Luật Hình Sự Quốc Tế

Lĩnh vực hình sự quốc tế không phải là vấn đề mới mẻ với nền tư pháp Việt Nam, Nhà nước Việt Nam đã kí kết và gia nhập nhiều điều ước quốc tế song phương và đa phương với các nước trên thế giới về hình sự. Tuy nhiên, do tính đa dạng, phức tạp cùng những nguyên tắc đặc trưng riêng biệt vốn có của nó, nhất là mối quan hệ giữa các quốc gia là vấn đề phức tạp nên việc nghiên cứu, áp dụng, chuyển hóa những nội dung của luật hình sự quốc tế nói riêng vào luật quốc gia nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự quốc tế là vấn đề đòi hỏi cần được quan tâm thấu đáo.

Cuốn sách tập hợp các bài tham luận trong cuộc Hội thảo Nghiên cứu lý luận, thực tiễn và triển vọng phát triển luật hình sự quốc tế ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Các bài viết đã đề cập những nội dung của luật hình sự quốc tế như các vấn đề chung của luật hình sự quốc tế, các nguyên tắc của luật hình sự quốc tế và luật hình sự quốc gia, các tội phạm quốc tế nghiêm trọng, tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm, Tòa án hình sự quốc tế….

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGSTS Nguyễn Ngọc Chí
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211124721
Trọng lượng (gr) 1340
Kích thước 24 x 16
Số trang 366
Giá bìa 79,000 đ