Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Những Vấn Đề Chính Yếu Trong Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (1945 - 1975)

Cuốn sách là công trình khoa học cấp nhà nước đã tái hiện trung thực, khách quan lịch sử hào hùng của quân và dân ta trên chiến trường Nam Bộ qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sách gồm 9 chuyên đề, bao gồm:

1. Vai trò lịch sử của giai cấp nông dân và vấn đề ruộng đất, nông thôn trong lịch sử kháng chiến Nam Bộ

2. Phong trào cách mạng ở đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và các thành thị miền Nam (1945 - 1975)

3. Những sáng tạo về xây dựng lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang trên chiến trường Nam Bộ trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975)

4. Phong trào kháng chiến cả đồng bào dân tộc ở Nam Bộ

5. Hoạt động yêu nước của đồng bào các tôn giáo ở Nam Bộ rtong kháng chiến cứu nước (1945 - 1975)

6. Phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

7. Những vấn đề kinh tế - tài chính trong lịch sử kháng chiến ở Nam Bộ

8. Mặt trận văn hóa - báo chí - văn nghệ

9. Nhà tù thực dân - đế quốc và cuộc đấu tranh cách mạng của tù chính trị và tù binh

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211119864
Trọng lượng (gr) 1200
Kích thước 24 x 16
Số trang 1319
Giá bìa 350,000 đ