Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chúng ta biết gì về con em mình trong một ngày, một tuần, thậm chí một năm khi chúng ở trường học, giữa thầy cô và bè bạn?

Đọc Những tấm lòng cao cả, chúng ta sẽ hiểu thêm về tâm sức của “những người chở đò”, hiểu thêm sự cần thiết và quan trọng của mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục con em mình trở thành một công dân tốt.

Giáo dục phải tiến hành có nghệ thuật, mà nghệ thuật văn chương là công cụ giáo dục tốt. Và, sự thành công của E.D. Amicis ở đó...

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Edmondo De Amicis
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 08-2011
Công ty phát hành Đông A
ISBN 8936037696690
Kích thước 13.2x19.6 cm
Số trang 404
Giá bìa 70,800 đ
Thể loại