Reviews 1

"Công danh ai chẳng ước mơ,

Ba tầng cửa Vũ một giờ nhảy qua"

(đọc tiếp...)

"Ba tầng cửa Vũ", ba bậc thác cao, sóng nước dữ dội ấy tượng trưng cho ba kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình trong xã hội xưa. Vượt qua chặng đường đầy chông gai, trắc trở và muôn nghìn khó khăn ấy, sĩ tử sẽ vinh qui bái tổ trong sự trọng vọng của dân làng. Biết bao người tài năng đã đỗ đạt như thế và trở thành những người được người đời khắc ghi công lao. Họ không những góp tài thêm sức vào việc xây dụng và bảo vệ giang sơn xã tắc mà còn trở thành những người thầy tận tâm truyền dạy cho bao học trò.

Cuốn sách "Những người thầy trong sử Việt" đã dựng lại biết bao chân dung những đồ nho lừng lẫy tiếng tăm một thời như thế: Lê Văn Hưu, nhà giáo dục đại tài, sử gia lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, Lê Văn Thịnh, vị trạng nguyên đầu tiên của nước ta, người đời tôn ông là vạn thế sư biểu, người thầy chuẩn mực của muôn đời, Nguyễn Bỉnh Khiêm, bậc kỳ tài hiển hách muôn thuở, Nguyễn Văn Siêu, bút lực một vị thần, Nguyễn Thiếp, bậc phu tử đất La Sơn... Họ là những anh tài, những tinh hoa của đất nước. Đỗ đạt, thành tài, họ còn ra sức dạy học và đem lại cho quốc gia bao nhân tài nữa. Các bậc thầy kỳ tài này là những người làm vườn cần mẫn, chăm chút bao nhiêu trái xanh học trò để chúng được chín mọng, trĩu cành. Mỗi cuộc đời một số phận khác nhau nhưng những người thầy vĩ đại ấy mãi là những ông đồ tài năng trong lòng người. Đặc biệt, những tấm gương đạo đức ấy được vẽ ra để ta được soi nào đó mà cố gắng học hành. Phải nói đáng học nhất là sự chính trực, cứng cỏi, khí phách hơn người.

Như vậy, tác phẩm là một bài ca khơi gợi truyền thống Tôn sự trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Quả là:

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 10-2019