Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn NHỮNG NỀN TẢNG GIAO TIẾP - GÓC NHÌN QUA MỐI QUAN HỆ “Được viết với phong cách sôi nổi, sống động cùng nhiều công cụ học tập. Những nền tảng giao tiếp đưa ra cái nhìn thu hút về mối liên hệ không thể tách rời giữa mối quan hệ và giao tiếp.

Các tác giả Steve Duck và David T. McMahan kết hợp lý thuyết về ứng dụng để giới thiệu cho người học các khái niệm giao tiếp cơ bản. Cuốn sách cũng cung cấp chỉ dẫn thực hành về giao tiếp liên nhân vị, trong nhóm, trong phỏng vấn và thực hiện thuyết trình hiệu quả.

Các tác giả khuyến khích người học suy nghĩ biện luận, liên hệ lý thuyết giao tiếp với trải nghiệm của chính mình, đồng thời tăng cường những kỹ năng giao tiếp của bản thân”.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Steve Duck David T. McMahan , Nguyễn Hoàng Chiêu anh , Phạm Viêm Phương
Dịch giả Nguyễn Hoàng Chiêu Anh. Hiệu đính: Phạm Viêm Phương
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 01-2016
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 9786049483479
Trọng lượng (gr) 990
Kích thước 18 x 24
Số trang 688
Giá bìa 275,000 đ
Thể loại