Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Những Lựa Chọn Thay Đổi Cuộc Đời

​Quyển sách này chia sẻ:

- Cách thức mà những người hùng đã và đang áp dụng trong hàng ngàn năm nay để chuyển bại thành thắng.

- Tại sao QUYẾT ĐỊNH ĐẰNG SAU QUYẾT ĐỊNH lại là quyết định quan trọng nhất mà bạn đưa ra.

- BẢY QUY LUẬT TẬP TRUNG THEN CHỐT chính là bảy quy luật tự nhiên ảnh hưởng đến những gì mà bạn tập trung tâm trí vào, những điều mà bạn tin tưởng và những thứ mà bạn trông đợi từ cuộc sống.

- Ba lựa chọn then chốt biến những người bình thường thành những người hùng.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Daniel R. Castro
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
Năm phát hành 11-2015
Công ty phát hành TGM Books
ISBN 3108747737535
Giá bìa 108,000 đ
Thể loại