Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trịnh Xuân Thuận
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2011
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974109044
Kích thước 16 x 24 cm
Số trang 328
Giá bìa 160,000 đ
Thể loại