Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Võ tòng thoát khoá” là một bài quyền kết hợp các động tác tấn công và phòng thủ. Bài quyền này lấy tên một nhân vật anh hùng trong “Thuỷ Hử” theo một chuơng nổi tiếng trong tác phẩm ấy là “Võ tòng đại náo Phi Vân Phố”.

Bài quyền này có thể được tập luyện dưới nhiều dạng: Đơn luyện, tam luyện hoặc ngũ luyện. Tam luyện là một giữ vai Võ Tòng trong tình trạng bị cùm tay phải chống chọi với hai tên áp giải tù nhân, một tên cầm tề minh côn, một tên sử dụng song đao. Ngũ luyện luyện tập một chống bốn - người giải Võ Tòng phải chống chọi với bốn tên áp giải cầm côn. Tuy nhiên hình thức đơn luyện được coi thịnh hành nhất.

Mục lục:

Khoá trữu Bảo quyền

Hư bộ bảo quyền

Tịnh bộ rả bảo quyền

Song án chưởng

Thập tự thủ

Bình trảo phản câu

Thập Tự thủ khởi khoá thế

Tả hữu đính trửu

Tả Hữu trắc thích

Cung bộ tràng trửu

Tả cước xung quyền

Hồi thân loát trảo

Thích thối quyết mục

Thích thối cúc bộ tiền tảo

Cung bộ tràng trửu.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trần Mẫn Tuấn
Nhà xuất bản Thể Dục Thể Thao
ISBN 8936016019441
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 19x13
Số trang 108
Giá bìa 15,000 đ