Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, tạo tiền đề tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 do Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp biên soạn, TS. Nguyễn Văn Cương làm chủ biên. Cuốn sách tập trung phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt được; những hạn chế, bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam về nền kinh tế thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ mội trường; thực trạng về tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyền công dân; dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 và đưa ra một số kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến 2030.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Văn Cương
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935211199705
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 282
Giá bìa 87,000 đ