Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sách Nhật tụng thiền môn là một pháp bảo, quý giá vô cùng. Các vị giáo thọ của Đạo Tràng Mai Thôn đã để ra 15 năm để soạn tập, phiên dịch và đẹp đẽ, diễn đạt được ý kinh một cách rõ ràng và tự nhiên, rất dễ tụng đọc. Các kinh điển được chọn lọc trong kinh tạng lại là những kinh tiêu biểu và căn bản, kinh nào cũng thiết yếu cho công phu hành trì của người xuất gia. Những bài kệ tán và xướng tụng hay nhất trong sách Thiền Môn Nhật Tụng cũ đều đã được phiên dịch rất khéo léo, và thêm vào đó còn có rất nhiều bài kệ tán, phát nguyện và sám nguyện mới rất thích hợp với căn cơ và thời đại.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Thích Nhất Hạnh
Nhà xuất bản Hồng Đức
ISBN 8932000117155
Trọng lượng (gr) 700
Kích thước 24x15.5
Số trang 479
Giá bìa 170,000 đ
Thể loại