Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nhân Gian Phật Giáo Ngữ Lục (Quyển Hạ)

Thiền là kho báu chung của nhân gian, thiền là căn bản của Phật giáo nhân gian. Thiền không phải dùng tri thức mà hiểu được, không thể dùng tri kiến mà đạt được, phải từ trong cuộc sống mà tu hành, mà thể nghiệm. Thiền là cái có thể thống nhất từ trong mâu thuẫn, có thể tương giao từ trong sai biệt.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đại Sư tinh Vân
Dịch giả Khánh Hiếu
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
ISBN 8935081112972
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 13.5 x 20.5
Số trang 288
Giá bìa 85,000 đ