Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nguyễn Văn Cừ - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc - Một Tấm Gương Cộng Sản Mẫu Mực

Nguyễn Văn Cừ còn là một nhà chính trị xuất sắc, một nhà lý luận, một cây bút trên mặt trận tư tưởng. Tuy chưa một lần ra nước ngoài, chưa trải qua một trường lớp huấn luyện chính quy của Đảng, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Cừ tỏ rõ khả năng lý luận xuất sắc. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đã được giải quyết một cách sáng tạo, nhuần nhuyễn, phù hợp với quy luật vận động khách quan.

Cuốn sách tuyển chọn những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ nhằm tôn vinh và khẳng định công lao và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng và dân tộc ta, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhóm tác giả
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211118829
Trọng lượng (gr) 3860
Kích thước 24 x 16
Số trang 855
Giá bìa 250,000 đ