Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trịnh Xuân Thuận
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 05-2016
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974109068
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 620
Giá bìa 188,000 đ
Thể loại